kolaj ve albüm oluşturma

Kolaj düz bir yerin üzerine yapıştırılan gazete ya da kağıttan yapılan resim manasına gelmektedir. Picture Collage…